Đóng bao chai rỗng

  • nóng
    Máy đóng gói chai tự động

    Máy đóng gói chai tự động

    (1) máy đóng bao chai có thể được sử dụng trong sản xuất khuôn thổi với nhiều loại chai thay thế cho nhau. (2) máy đóng bao tự động không yêu cầu mở túi từ cuộn ở dạng ống. Túi được tự làm từ hai cuộn phim co nhiệt. (3) máy đóng bao tự động linh hoạt để làm việc với các định dạng chai khác nhau mà không cần thay đổi đáng kể. (4) máy đóng bao tự động phân loại chai trong bàn tích lũy và đóng gói vào bao, đây là loại phim tự sản xuất và tự động hỗ trợ từ cuộn. (5) tự động đóng túi amchine có thể tạo ra các kích thước túi 1200 * 1000, 1000 * 600, v.v. các kích thước khác cũng có sẵn để thảo luận thêm.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật